Priser

Laugets medlemmer er opdelt i 2 grupper.

Oplandet er de, som har bådene liggende inden for det afmærkede område. Her er årskontingentet kr. 700.-

Bruger af slæbestedet er de, som har adgang til at sætte båden i vandet for at sejle en tur, og herefter tage båden med hjem igen samme dag. Her er års kontingent kr. 400.-

Brugerne af oplandet og slæbestedet skal have en nøgle for at få adgang til slæbestedet. For af få denne nøgle udleveret, skal der betales et depotium på kr. 500,00.

Spørgsmål omkring medlemskabet og indmeldelse, kontakt formand Klaus Elias Nielsen (klauselias@hotmail.com) på mobil 30653085 eller kasser Bruno Hansen på mobil 22755509.